SB Law tư vấn bảo hộ thành công nhãn hiệu “NPV và hình” tại Austria theo Nghị định thư Madrid.

Nội dung bài viết

(SB Law) Cùng với việc bảo hộ nhãn hiệu “NPV và hình” thành công tại Campuchia theo thủ tục đăng ký trực tiếp tại quốc gia, SB Law tiếp tục đại diện cho Nippon Steel & Sumitomo Metal tiến hành đăng ký nhãn hiệu nêu trên tại Úc theo thủ tục Nghị định thư Madrid.

Sau quá trình thẩm định đơn đăng ký, Cơ Quan Sở Hữu Trí Tuệ Australia (IP Australia) và văn phòng đăng ký quốc tế về nhãn hiệu của WIPO đã chính thức đồng ý bảo hộ nhãn hiệu nêu trên tại thị trường Australia. Nội dung của đăng ký bảo hộ như sau:

Số đăng ký quốc tế: 1107306

Số đăng ký tại Australia: 1477646

 

Nhóm sản phẩm và dịch vụ: 06 và 35

Chi tiết đăng ký, quý khách hang có thể tham khảo link sau: http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0

Việc đăng ký thành công nhãn hiệu nêu trên sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Nippon Steel nói riêng được bảo hộ quyền sở hữu của họ ở nước ngoài, đảm bảo hàng hóa và dịch vụ khi vào thị trường quốc tế sẽ được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ.

Cũng qua thành công này, một lần nữa, SB Law khẳng định năng lực chuyên môn cao của các luật sư sở hữu trí tuệ của mình, có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ không những ở thị trường Việt Nam mà còn ở thị trường nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

SB Law cũng cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào việc trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam và quốc tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan