SB Law trở thành thành viên Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (Vataf)

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 04 năm 2012, tại trụ sở Vataf, ông Nguyễn Tiến Hòa, Giám đốc SB Law Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận Giấy chứng nhận Hội viên của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

SB Law là một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ, trong nhiều năm qua, đã tư vấn cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước liên quan tới việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và trên thế giới.

Vataf là một Hiệp hội ra đời với mục tiêu phối hợp với các tổ chức kinh tế và các cơ quan có liên quan để chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, hỗ trợ hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Việc trở thành thành viên của VATAF sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư của SB law đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội, trợ giúp các thành viên của Hiệp hội trong việc xác lập, duy trì, bảo vệ các tài sản trí tuệ tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan