SB Law trợ giúp pháp lý xử lý vi phạm quyền tác giả thành công cho Resident Việt Nam.

Nội dung bài viết

Resident Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung viết, cách bài trí, thiết kế, sắp xếp, các hình ảnh và những tài liệu nhằm mục đích thương mại và phi thương mại được công khai trực tuyến trên trang web của Resident Việt Nam : www.residentvietnam.com.

Do đó, Resident Việt Nam có quyền độc quyền đối với các tác phẩm, tài liệu nêu trên theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên. Những quyền độc quyền này bao gồm quyền cấm hoặc cho phép sao chép tác phẩm, quyền công bố và truyền đạt đến công chúng, trong đó bao gồm cả quyền đưa tác phẩm lên mạng internet.

Mọi chủ thể thực hiện hành vi tương tự với các hành vi nêu trong quyền độc quyền nêu trên của Resident Việt Nam đối với toàn bộ hoặc một phần các tác phẩm được công bố trên trang web đã được đề cập tới mà không được sự cho phép của Resident Việt Nam sẽ bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả của Resident Việt Nam.

Qua quá trình điều tra trên Internet, Resident Việt Nam nhận thấy có một số doanh nghiệp đã sử dụng nội dung tương tự với toàn bộ hoặc một phần nội dung đăng trên trang web www.residentvietnam.com.

Chính vì vậy, Resident Việt Nam đã ủy quyền chính thức cho SB Law để làm việc với các doanh nghiệp vi phạm bản quyền.

Các luật sư của SB Law đã gửi thư cảnh báo tới chủ sở hữu của website vi phạm, bằng thái độ cầu thị, các webite vi phạm đã dỡ bỏ hoàn toàn những nội dung vi phạm bản quyền của resident Việt Nam.

Chúng tôi rất hoan nghênh thái độ hợp tác và tinh thần cầu thị của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên thị trường Việt Nam về việc tôn trọng bản quyền tác giả.

Hy vọng, trong thời gian tới, nhận thức về bản quyền trên Internet của các doanh nghiệp sẽ được nâng cao, tạo một môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy hoạt động sáng tạo của các doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan