SB Law thực hiện thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Sở Hữu Trí Tuệ của Đại học Strabourg, Cộng hòa Pháp

Nội dung bài viết

(SB Law). Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giứa SB Law với Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Sở Hữu Trí Tuệ - CEIP (Centre d’etude internationales de la Propriete Intellectuelle), Đại học Strabourg, Cộng Hòa Pháp, CEIP đã cử ông Florent MATTERN, thực tập viên nghiên cứu về sở hữu trí tuệ sang làm việc tại SB Law trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2012.

SB Law là một đại diện sở hữu công nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc trợ giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước xác lập và bảo hộ thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài, là một môi trường lý tưởng cho ông Florent MATTERN thực tập, nghiên cứu và hiểu những quy định và thực tiễn của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Bên cạnh đó, bằng thỏa thuận hợp tác này, SB Law cũng mong nhận được những kiến thức, những kinh nghiệm về việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Pháp và Liên minh Châu Âu, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của SB Law trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đăng ký và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ ra nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan