SB Law tham gia hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tại Đại Học Luật Hồ Chí Minh.

Nội dung bài viết

(SB Law) Nhận lời mời tham gia phối hợp nghiên cứu đề tài NCKH cấp bộ “Điều chỉnh giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty – Kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam” do bà Hà Thị Thanh Bình, Đại học Luật Hồ Chí Minh,đề xuất làm chủ nhiệm đề tài công ty Luật SB Law, với kinh nghiệm tư vấn cho hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước, sẽ hỗ trợ nhóm nghiên cứu ở một số nội dung sau:

- Hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong việc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để nhóm nghiên cứu viết các chuyên đề của đề tài, chủ yếu liên quan đến nội dung thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty ở Việt Nam.

- Đưa ra những nhận xét, bình luận về hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam hiện hành đối với giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan.

- Cử đại diện tham gia và đóng góp ý kiến trong hội thảo liên quan đến đề tài do nhóm nghiên cứu tổ chức.

Bằng việc làm này, SB Law luôn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hỗ trợ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan