SB LAW khiếu nại thành công quyết định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Ngày 09/12/2011, SB Law đã đại diện cho DAIO PAPER CORPORATION nộp hai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bao bì của sản phẩm tã giấy GOO.N tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đến ngày 10/09/2012, Cục sở hữu trí tuệ đã ra thông báo kết quả thẩm định nội dung và từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng cho các sản phẩm đã nêu của DAIO PAPER CORPORATION với lý do các kiểu dáng công nghiệp này đã bị bộc lộ công khai trước thời điểm nộp đơn đăng ký trên website www.lamchame.com.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ và xem xét đối chứng được thể hiện trên website www.lamchame.com, SB Law thấy rằng các hình ảnh thể hiện trên website mặc dù được đăng trong bài viết lập vào ngày 23/07/2011 nhưng nội dung của bài viết này đã được cập nhật liên tục và lần cập nhật cuối cùng cho đến thời điểm Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo là ngày 29/10/2012.

SB Law cũng đã cung cấp bằng chứng cho thấy các bức ảnh bộc lộ kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký đã được tạo ra và đăng lên mạng trong khoảng thời gian tháng 05 năm 2012.

Trên cơ sở các bằng chứng được cung cấp bởi SB Law, ngày 28/12/2012, Cục sở hữu trí tuệ đã ra thông báo về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ cho các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của DAIO PAPER CORPORATION.

Với thành công này, có thể khẳng định, SB Law đã mang lại nhứng giá trị lớn cho khách hàng. Thể hiện trình độ, chuyên môn nghiệp vụ rất cao của các luật sư SB Law.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan