SB Law bảo hộ thương hiệu rượu cho Công ty TNHH Kench

Nội dung bài viết

(SB Law) Công ty TNHH Kench là một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài, đầu tư vào xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka, congac có quy mô công nghiệp.

Nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về việc dán nhãn hàng hóa vào sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, công ty Kench đã tiến hành đăng ký 2 nhãn hiệu sau tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Mẫu nhãn hiệu của Kench.

SB Law tự hào là nhà cung cấp dịch vụ bảo hộ thương hiệu cho công ty Kench tại Việt Nam. Hy vọng rằng nhãn hiệu nêu trên sẽ được thẩm định và sớm được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan