SB ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm truyền thông Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn thanh Hà, ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm truyền thông Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agroinfo) liên quan đến việc tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bảo hộ và phát triển thương hiệu tại việt nam và quốc tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan