SBLaw đã tư vấn cho Tân Á Đại Thành tiến hành nộp đơn ra quốc tế. Nội dung đơn đăng ký như sau:

  • Chủ đơn: Công ty Tân Á Đại Thành;
  • Quốc gia: Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapo, Canada, Hoa Kỳ

Hy vọng nhãn hiệu của Tân Á Đại Thành sẽ được bảo hộ thành công và sẽ xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường quốc tế.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn