Rút ngắn thời gian đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là 1 năm, trong đó có 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức. 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn. Thời gian thẩm định nội dung là 8 tháng kể từ ngày công bố đơn. Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thường kéo dài hơn rất nhiều, từ 16 đến 18 tháng. Lý do là số lượng đơn trong cục sở hữu trí tuệ quá nhiều, dẫn tới thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn.

Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu mong muốn được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sớm để sử dụng vào việc dự hội nghị, triển lãm hàng hóa, muốn quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, muốn đưa hàng hóa vào các trung tâm thương mại…

S&B Law có thể hỗ trợ chủ sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu trong việc đánh giá, thúc đẩy nhanh việc thẩm định nhanh nhãn hiệu, thương hiệu để phục vụ các nhu cầu nêu trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan