Dịch vụ rà soát và soạn thảo đối với hợp đồng đại lý

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình là công ty TNHH, mới thành lập và có trụ sở tại Hà Nội. Công ty có soạn thảo một hợp đồng đại lý để thực hiện giao dịch với khách hàng và hiện nay muốn nhờ Công ty luật SBLAW kiểm tra giúp bản hợp đồng này có điểm nào đúng hay chưa đúng theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Ngoài ra bên mình cũng muốn từ bản hợp đồng này, soạn thảo một bản hợp đồng khách hàng khác nhắm tới đối tượng là các khách hàng không phải là đại lý ví dụ: nhà thầu, hoặc khách hàng đơn lẻ, ... Vui lòng báo giá các dịch vụ trên giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để rà soát Hợp đồng đại lý và soạn thảo đối với Hợp đồng mua bán hàng hóa cho Khách hàng.

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

 • Tư vấn, rà soát Hợp đồng đại lý giữa Khách hàng và Đại lý;
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng hợp mua bán hàng hóa cho Khách hàng
 • Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để đưa ra bản Dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

Thời gian và các bước thực hiện:

 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 2 dưới đây, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.
 • Khách hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.
 • SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng và gửi lại Dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng cho Khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.
 • Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo Hợp đồng tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 2 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với Dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 1.2 này.
 • Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.
 • Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.
 • Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2.PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

 • Phí rà soát và soạn thảo đối với 1 hợp đồng theo Mục 1.1 nêu trên là: 16.000.000 VNĐ (Mười sáu triệu Đồng Việt Nam);
 • Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.
 • Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan