Rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác thảo Phạm vi của Dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

1. Phạm vi công việc và thời gian thực hiện:

Phạm vi công việc:

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

1.1.Tư vấn chung:

(i) Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

(ii) Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện giao dịch;

(iii) Các vấn đề pháp lý cần lưu tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của giao dịch.

1.2.Rà soát Hợp đồng:

(i) Rà soát văn kiện Hợp đồng bằng tiếng Anh cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Hiệu chỉnh dự thảo văn kiện Hợp đồng trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Khách hàng;

(iii) Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý khách hàng trong việc thực hiện Hợp đồng;

(iv) Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần) để đưa ra bản Dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

2. Thời gian thực hiện:

Tư vấn chung: Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vị pháp lý hiện thời của Khách hàng, SB Law có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của SB Law và Đại diện của Khách hàng. SB Law dự liệu thời gian nghiên cứu, đánh giá các vấn đề pháp lý cần lưu tâm trong quá trình thực hiện giao dịch mục tiêu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng hoặc từ ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Đại diện của Khách hàng

Rà soát văn kiện hợp đồng: SB Law dự liệu thời gian soạn thảo văn kiện hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.

Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là mà hai bên ký kết hợp đồng này và SB Law nhận được thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày muộn hơn.

Tất cả các công việc sẽ thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và SB Law.

3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ để SB Law hoàn thành phạm vi dịch vụ như đề cập ở Mục 3.1 nêu trên là: 000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng).

Đối với việc rà soát Hợp đồng kể từ lần thứ ba trở đi, phí dịch vụ để SB Law thực hiện công việc là: 500.000 VNĐ/giờ làm việc (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% phí VAT, phí đi lại, ăn ở của Luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội và các chi phí khác phát sinh nhân danh Khách hàng (nếu có).

3.2. Phương thức thanh toán

Đợt 1: Khách hàng thanh toán 60% Phí Dịch vụ và thuế VAT trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày SB Law và Khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ.

Đợt 2: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày SB Law gửi Khách hàng dự thảo Hợp đồng đã được rà soát đầu tiên, Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law 50% Phí dịch vụ còn lại, thuế VAT và các chi phí phát sinh nhân danh khách hàng (nếu có).

Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Mời các bạn xem thêm dịch vụ sau:

Tư vấn hợp đồng hợp tác tác kinh doanh

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan