Ra mắt thương hiệu Bưu điện Việt Nam

Nội dung bài viết

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Hệ thống nhận diện thương hiệu "Bưu điện Việt Nam" được xây dựng bảo đảm kế thừa truyền thống, đồng thời tạo ra những nét khác biệt của thương hiệu bưu chính.

Logo Vietnam Post được xuất phát từ ý tưởng động thái "mở thư". Biểu tượng lá thư đang mở là hình ảnh vừa mang tính truyền thống của bưu chính toàn cầu, vừa mang tính kế thừa với lịch sử Bưu Ðiện Việt Nam, đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc,... Bên cạnh logo, khẩu hiệu "Gửi cả niềm tin" xuất phát từ tầm nhìn thương hiệu "Delivering more", là sự cam kết của Vietnam Post với đối tác cũng như cộng đồng đối với các sản phẩm dịch vụ của mình. Vietnam Post không chỉ chuyển phát thông tin hay sản phẩm cụ thể mà còn gửi gắm nhiều hơn nữa và tạo lập nhiều giá trị trên mỗi giao dịch liên kết; mang đến cho cộng đồng cũng như đối tác những giá trị tốt hơn trong những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp,...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan