Quyền sở hữu căn hộ chung cư khi vẫn đang trong quá trình thanh toán khoản tiền thuê mua

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thạch. Tôi có thuê mua căn hộ chung cư của nhà nước, trả tiền trong 20 năm (thời gian thuê mua từ năm 2009 đến 2029), lần đầu trả 20% giá trị căn hộ. Số tiền còn lại trả hàng tháng (240 tháng). Nay năm 2018 tôi chưa thanh toán tiền xong. Vậy xin cho tôi hỏi: Quyền sở hữu căn hộ thời điểm này của ai? Của nhà nước hay của tôi?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 xác định như sau:

7. Thuê mua nhà, công trình xây dựnglà thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

Nghĩa là tại thời điểm này năm 2018 khi bạn chưa thực hiện thanh toán xong khoản tiền thuê mua thì bạn chưa trở thành chủ sở hữu của căn hộ chung cư. Nhà nước vẫn là chủ sở hữu của căn hộ này, chỉ tính đến thời điểm bạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán thì bạn mới trở thành chủ sở hữu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan