Quyền bình đẳng giữa các loại hình Doanh Nghiệp - P2

Nội dung bài viết

Luật doanh nghiệp 2014 quy định, DN nhà nước là doanh nghiệp 100% vốn điều lệ, như vậy thì cơ hội hay thách thức mở ra cho các DN nhà nước trước đây và các DN ngoài quốc doanh như thế nào, luật có thực sự được áp dụng trong thực tiễn hay không, làm thế nào để doanh nghiệp có thể cạnh tranh công bằng. Xin mời quý vị đến với chuyên mục luật sư của doanh nghiệp để giải quyết những thắc mắc này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan