quy trình tư vấn một vụ M&A.

Cũng trong buổi phỏng vấn, luật sư Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh tới vấn đề doanh nghiệp cần làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligence) để biết được tình tranh thực sự của doanh nghiệp mà họ muốn mua, lường trước các rủi ro và soạn thảo được một hợp đồng mua bán và sáp nhập chặt chẽ, hạn chế rủi ro.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng đề cập tới vai trò của các luật sư tư vấn và tư vấn tài chính trong thương vụ M&A.

Mời quý vị đón xem nội dung chương trình vào 18h và 22h ngày 18 tháng 04 năm 2014 trên VTC8

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn