Quy trình mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW đề cập chi tiết tại phần PV kênh VITV.

Cũng trong buổi phỏng vấn, luật sư Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh tới vấn đề doanh nghiệp cần làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligence) để biết được tình tranh thực sự của doanh nghiệp mà họ muốn mua, lường trước các rủi ro và soạn thảo được một hợp đồng mua bán và sáp nhập chặt chẽ, hạn chế rủi ro.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng đề cập tới vai trò của các luật sư tư vấn và tư vấn tài chính trong thương vụ M&A.

Mời quý vị xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn