Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn cho bà con Việt Kiều về vấn đề sử dụng hộ chiếu tại Việt Nam trên truyền hình Netviet.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn