Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

Nội dung bài viết

Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua bán vàng miếng là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước VN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan