Quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ

Nội dung bài viết

Sửa đổi Văn bằng Bảo hộ (VBBH) là cần thiết khi có sự thay đổi về thông tin như tên/địa chỉ của chủ VBBH, thông tin về tên, quốc tịch của tác giả, hoặc khi có thay đổi chủ VBBH (do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, v.v.).

Quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ

Ngoài ra, yêu cầu cần ghi nhận thay đổi về tổ chức đại diện cho Sở hữu Công nghiệp (SHCN) cũng là một phần quan trọng trong quá trình sửa đổi VBBH.

Nếu có yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, có thể yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm. Quá trình này đòi hỏi việc thẩm định lại, và thời hạn thẩm định sẽ không quá 04 tháng và 20 ngày đối với kiểu dáng công nghiệp.

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi VBBH bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi VBBH (theo mẫu 01-SĐVB tại Phụ lục C của Thông tư 01).
 • Bản gốc VBBH.
 • Tài liệu xác nhận về việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền).
 • Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi.
 • 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện).
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.
 • Tài liệu khác (nếu cần).

Thời hạn thẩm định là 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong trường hợp phức tạp, thời hạn thẩm định có thể kéo dài, nhưng không quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Kết quả thực hiện sẽ được công bố thông qua Quyết định ghi nhận sửa đổi VBBH và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp, hoặc Quyết định từ chối sửa đổi VBBH. Nội dung sửa đổi sẽ được cập nhật vào bản gốc VBBH và sau đó trả lại cho chủ sở hữu.

Phí và lệ phí liên quan

Phí và lệ phí liên quan bao gồm:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH.
 • Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn.
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi (nếu có): 60.000 đồng/hình.
 • Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH.
 • Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 700.000 đồng/phương án.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan