Trong chương trình Info360, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã phân tích những quy định về quảng cáo thuốc trên mạng xã hội

Mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn