Quy định về đổi con dấu mới cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Theo quy định hiện hành thì khi tiến hành tách Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải làm lại con dấu (không có quy định bắt buộc).

Doanh nghiệp hỏi: Theo quy định của luật thì từ ngày 01.07.2015 các doanh nghiệp phải tách riêng “giấy đăng ký kinh doanh” và “ Giấy phép đầu tư”, theo đó thì doanh nghiệp cần phải làm lại con dấu.

Có 2 trường hợp :

1. Làm lại con dấu mới nhưng không trả lại con dấu cũ

2. Không làm lại con dấu mới

Với 2 trường hợp như trên thì mỗi trường hợp sẽ bị phạt bao nhiêu tiền ?

Luật sư trả lời: Theo quy định hiện hành thì khi tiến hành tách Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải làm lại con dấu (không có quy định bắt buộc).

Tuy nhiên, trên thực tế thì mã số trên giấy chứng nhận đầu tư và mã số doanh nghiệp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) không giống nhau.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung tối thiểu trên con dấu phải có bao gồm Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp.

Do vậy, con dấu hiện thời (không thể hiện mã số doanh nghiệp của mình) sẽ phải thay đổi khi đã được cấp mã số doanh nghiệp.

Trong trường hợp không khắc lại con dấu theo mẫu dấu theo quy định của pháp luật thì mức phạt hành chính là từ 2,000,000VNĐ đến 3,000,000VNĐ (Điểm e, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Theo quy định tại Nghị định nêu trên thì không có hình thức xử phạt cho hành vi không trả lại con dấu cũ trong trường hợp Doanh nghiệp khắc lại mẫu dấu.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan