QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nội dung bài viết

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nội dung nổi bật của Nghị định là quy định về điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư).

Ngoài ra, cần có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Mặt khác, vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Cùng với đó, chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật giáo dục nghề nghiệp; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định; các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, cần có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị định này.

Từ những điều kiện trên, có thể thấy cơ quan quản lý đang muốn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho những nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài, nhằm lựa chọn ra những NĐT tốt nhất cho thị trường giáo dục nghề nghiệp, loại bỏ những NĐT thiếu tiềm lực làm rối loạn thị trường quản lý.

Mặc dù vậy, thiết nghĩ nên có những điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học như: tiêu chuẩn về nhân sự, về cơ sở vật chất giảng dạy, giáo trình giáo án,… Nếu không sẽ chỉ sàng lọc được những NĐT nước ngoài có tiềm năng về kinh tế mà thiếu đi trình độ chuyên môn hợp lý.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan