Quy định về ban quản trị nhà chung cư

Nội dung bài viết

Trên báo điện tử Đầu tư Bất động sản, Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch công ty Luật SBLaw) đã trả lời bạn đọc các quy định liên quan đến ban quản trị chung cư.

( ĐTCK) Tôi đang chuẩn bị chuyển qua căn hộ mới và có một số thắc mắc về ban quản trị chung cư. Xin hỏi, ban quản trị nhà chung cư được thành lập như thế nào?

Quy định về ban quản trị nhà chung cư

Trả lời:

Ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu nhà chung cư thành lập, là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động dưới mô hình ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư.

Điều 103, Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 17, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định về ban quản trị nhà chung cư như sau:

- Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không.

- Thành phần Ban quản trị nhà chung cư:

+ Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư;

+ Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên, thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư.

- Mô hình Ban quản trị nhà chung cư:

+ Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản.

+ Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu.

- Ban quản trị nhà chung cư có nhiệm kỳ hoạt động 03 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ.

- Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành thì Ban quản trị được thuê các dịch vụ riêng biệt để quản lý vận hành nhà chung cư. - Ban quản trị nhà chung cư có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà chung cư; kinh phí này được ghi rõ trong quy chế hoạt động của Ban quản trị và được quản lý thông qua một tài khoản hoạt động của Ban quản trị.

Điều 22, Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định sau khi Ban quản trị nhà chung cư được hội nghị nhà chung cư bầu, UBND cấp quận ra quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị tại UBND cấp quận nơi có nhà chung cư.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp quận có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư.

- Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của UBND cấp quận, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị

- Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được UBND cấp quận công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký và có các tài khoản được lập.

Hiện Bộ Xây dựng đang đưa ra dự thảo sửa đổi Thông tư 02, trong đó có một số thay đổi về việc tổ chức thành lập ban quản trị.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw
Báo Đầu tư Bất động sản
Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/quy-dinh-ve-ban-quan-tri-nha-chung-cu-224751.html
0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan