Quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BCA: Phục vụ lợi ích chung của nhân dân

Nội dung bài viết

Gửi tới tòa soạn Báo An ninh Thủ đô ý kiến về Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, những lo lắng về việc CSGT có thể lạm quyền hoàn toàn do hiểu không chính xác về nội dung thông tư này.

Thông tư 01 quy định, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật.


Có thể khẳng định, chế định trưng dụng tài sản không phải là vấn đề mới. Điều này đã được quy định tại Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác. Điều 32 Hiến pháp 2013 quy định: Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.

Còn theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008, trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia. Cũng theo Luật này, tài sản thuộc đối tượng trưng dụng gồm: Nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất; Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc và phương tiện kỹ thuật khác. Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an…

Luật Công an nhân dân 2014 cũng nêu rõ, công an có quyền huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra.

Tiếp theo đó, Nghị định số 106/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an: Trong trường hợp cấp thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, được huy động, trưng dụng phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển sử dụng phương tiện đó…

Như vậy, vấn đề trưng dụng tài sản đã được pháp luật quy định từ khá lâu. Những ngày qua, khi Thông tư 01/2016/TT-BCA có hiệu lực thi hành, không ít người dân cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông có thể tự ý trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó ở bất kỳ thời điểm nào và tỏ ra khá lo lắng. Tuy nhiên đây là cách hiểu không chính xác, bởi cảnh sát giao thông chỉ được quyền trưng dụng phương tiện khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hơn nữa, việc trưng dụng phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và chỉ được thực hiện trong trường hợp cấp thiết, cấp bách như trong trường hợp trưng dụng để cứu người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà không đủ điều kiện cứu chữa hay trong quá trình bắt tội phạm truy nã, tội phạm gây án bỏ chạy mà lực lượng chức năng không đủ phương tiện thì có thể huy động phương tiện của người tham gia giao thông để phục vụ nhiệm vụ đó chứ không phải trong mọi trường hợp.

Do đó có thể khẳng định, Thông tư 01 không trái với các quy định của pháp luật mà chỉ nhắc lại một lần nữa về quyền hạn của lực lượng công an, được ban hành nhằm phục vụ lợi ích chung của nhân dân.

Nguồn: http://anninhthudo.vn/dien-dan/quy-dinh-tai-thong-tu-01-2016-ttbca-phuc-vu-loi-ich-chung-cua-nhan-dan/661615.antd

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan