Quy định tách thửa đất tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bố mẹ tôi có 1 mảnh đất 200 m2 ở Ba Vì, Hà Nội có sổ đỏ đứng tên mẹ tôi. Hiện nay, bố mẹ tôi cần tiền nên muốn bán cho người quen 100 m2 đất. Tuy nhiên, khi lên làm giấy tờ chuyển nhượng đất thì UBND huyện không đồng ý chuyển nhượng và tách sổ vì lý do không được tách sổ với diện tích nhỏ hơn 150 m2. Xin hỏi, UBND huyện đưa ra lý do đó có hợp lý không và bố mẹ tôi phải làm gì để được bán đất?

Trả lời:

Căn cứ Điều 144, Luật Đất đai năm 2013 quy định về tách thửa đối với đất ở tại đô thị, thì nếu muốn tách đất ở đô thị thì mảnh đất phải thỏa mãn các điều kiện diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại từng địa phương.

Căn cứ vào Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, các nhân trên địa bàn TP. Hà Nội thì hạn mức tối thiểu để tách thửa là 150 m2.

Do đó, lý do UBND huyện đưa ra là hợp lý vì mảnh đất bố mẹ anh muốn bán nằm ở Ba Vì, Hà Nội.

Theo đó, nếu muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bố mẹ anh có thể làm hợp đồng chuyển nhượng đất cho người khác trong trường hợp nếu bố mẹ anh xin tách thửa đất mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời với việc xin được hợp nhất thửa đó với thửa khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp nhất và cấp sổ đỏ cho thửa mới đó.

Điều này được quy định tại khoản 3, Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể: Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/quy-dinh-thach-thua-dat-tai-ha-noi-220306.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan