Quy định mới về xuất khẩu khoáng sản

Nội dung bài viết

Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu khoáng sản, Bộ công thương đã ban hành Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản, cụ thể như sau:

- Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản.

- Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; Đạt tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; Có nguồn gốc hợp pháp.

- Đối với các trường hợp sau, nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu khoáng sản phải báo cáo UBND cấp tỉnh nơi khoáng sản đó được khai thác để UBND kiểm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ Công thương xem xét, giải quyết:

  • Khoáng sản có tên trong danh mục được xuất khẩu, đã qua chế biến nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do nguyên nhân khách quan.
  • Khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực.
  • Khoáng sản không thuộc danh mục được xuất khẩu, nhưng trong nước không có nhu cầu tiêu thụ hoặc tiêu thụ không hết.
  • Khoáng sản xuất khẩu để đối lưu nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất trong nước.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan