Quy định mới về thời hạn giấy phép thu chi ngoại tệ trong kinh doanh trò chơi điện tử

Nội dung bài viết

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN) về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, quy định mới về thời hạn của Giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác bằng thời hạn hoạt động còn lại của một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- GCN đăng ký đầu tư hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp (DN), trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Văn bản của cơ quan NN có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Ngoài ra, trường hợp DN không có GCN đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và GCN đăng ký đầu tư hoặc GCN đăng ký DN hoặc văn bản cho phép của cơ quan NN không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh thì:

Thời hạn của Giấy phép tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Tải văn bản tại đây:Thông tư số 11.2017.TT-NHNN-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan