Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Quy định mới về sản xuất kinh doanh rượu

Nội dung bài viết

Ngày 12-11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2013.
Nghị định quy định giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc không quá 1 giấy phép/1.000 dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được xác định theo nguyên tắc không quá 1 giấy phép/400.000 dân; kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá 1 giấy phép/100.000 dân.

Rượu thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh nên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất và chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định.

Sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu chế biến lại rượu). Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu, giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Sản phẩm rượu sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài thực hiện dán tem theo quy định của nước nhập khẩu.

Từ ngày 1-1-2014, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, lưu hành trên thị trường phải được dán tem.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan