Quy định mới nhất về lãi suất trong hợp đồng vay tiền

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình đang cần tiền để đầu tư vào 1 dự án và muốn vay của người bạn 1 tỷ đồng. Xin luật sư tư vấn cho mình mức lãi hợp lý theo quy định của pháp luật là bao nhiêu %?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn về lãi suất trong hợp đồng vay tiền, Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về lãi suất như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Theo đó, lãi suất vay là do chính các bên thỏa thuận, nếu vay có lãi thì lãi suất thỏa thuận không được quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS năm 2015, quy định rõ trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Như vậy, lãi suất tối đa trong các hợp đồng vay tài sản các bên được thỏa thuận theo BLDS năm 2015 không quá 20%/năm (tức 1,7%/tháng). Bạn nên căn cứ vào các quy định nêu trên để có thể thỏa thuận được mức lãi suất hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan