Quy định mới của luật kinh doanh BĐS ảnh hưởng tới việc xử lý tài sản bảo đảm?

Nội dung bài viết

Quy định mới của luật kinh doanh bất động sản ảnh hưởng thế nào tới việc xử lý tài sản bảo đảm? Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW trả lời phỏng vấn tạp chí Reatimes.

Về việc xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản?

Có ý kiến cho rằng, cần xem xét lại việc loại trừ trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản không áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, UBTVQH xin chỉnh lý dự thảo Luật, bỏ điểm d khoản 2 Điều 1 và bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 1: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan để xử lý tài sản bảo đảm”; bổ sung quy định chuyển tiếp tại khoản 13 Điều 83 dự thảo Luật.

Luật kinh doanh bất động sản mới đc thông qua có bổ sung quy định như trên. Ông có thể nói về tác động của quy định mới này tới việc xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng với ạ?

Quy định mới của luật kinh doanh BĐS ảnh hưởng tới việc xử lý tài sản bảo đảm
Quy định mới của luật kinh doanh BĐS ảnh hưởng tới việc xử lý tài sản bảo đảm

Ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Hà

Theo quy định hiện hành, việc xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản thường gặp nhiều khó khăn do thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên liên quan. Để khắc phục những hạn chế này, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã bổ sung quy định ngoài các tổ chức tín dụng thì các doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc tổ chức đấu giá tài sản cũng được thực hiện việc bán tài sản bảo đảm.

Trước hết, về việc loại trừ trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản không áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Nếu không có sự điều chỉnh, có thể tạo ra một khoảng trống pháp lý, làm mất đi sự minh bạch và chắc chắn trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo. Nên cần xem xét lại và chỉnh lý dự thảo Luật như đã đề xuất, điều này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh bất động sản, kể cả việc xử lý tài sản đảm bảo, đều được quy định rõ ràng và đầy đủ.

Sự tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chỉnh lý của UBTVQH theo đề xuất của Chính phủ cho thấy sự chủ động và linh hoạt của cơ quan lập pháp trong việc điều chỉnh pháp luật theo thời đại và nhu cầu thực tế. Bổ sung quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ, và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, cũng như việc xác định rõ vai trò của họ trong việc thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, là một bước quan trọng hướng tới sự minh bạch và công bằng trong quá trình này.

Tác động tích cực đến việc xử lý tài sản đảm bảo
Tác động tích cực đến việc xử lý tài sản đảm bảo

Tác động tích cực đến việc xử lý tài sản đảm bảo

Quy định mới này tác động tích cực đến việc xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường tính chuyên nghiệp trong việc xử lý tài sản bảo đảm. Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam là các tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý tài sản bảo đảm, có kinh nghiệm và năng lực trong việc định giá, bán đấu giá tài sản, thu hồi nợ. Do đó, việc cho phép các tổ chức này được tham gia vào việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong việc xử lý tài sản bảo đảm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thứ hai, tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tài sản bảo đảm. Các tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý tài sản bảo đảm thường có quy trình xử lý tài sản bảo đảm chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, công khai, khách quan trong việc định giá và bán tài sản.

Tác động của những điều chỉnh và bổ sung quy định này giúp tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và thuận lợi cho kinh doanh, nhưng cũng cần phải đảm bảo rằng những thay đổi này không tạo ra thêm gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian đối với các tổ chức tín dụng. Điều này đặt ra thách thức về việc thiết lập cân bằng giữa sự chặt chẽ và tính linh hoạt trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo.

Trong bối cảnh chung, có thể kỳ vọng rằng những điều chỉnh và bổ sung quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản sẽ mang lại một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và thích ứng với biến động của thị trường. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và đồng thời đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các tổ chức tín dụng tham gia trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan