Quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nội dung bài viết

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đề cao và phát huy quyền của Nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lập ra cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là các quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Một số quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ là nội dung được đề cập trong Chuyên mục Bạn và Pháp luật kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam với sự tham gia trao đổi của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty Luật SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan