Quy định về vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:

i) Ngoại tệ;

ii) Máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hoá thành phẩm, hàng hoá bán thành phẩm;

iii) Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ; và
iv) Các tài sản hợp pháp khác.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan