Quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh bằng cách tiến hành tăng vốn điều lệ hiện thời thông qua hình thức kêu gọi thêm thành viên góp vốn mới.

Quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Thành viên góp vốn mới là một Quỹ đầu tư được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có tỷ lệ vốn sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Vậy theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam, việc góp vốn của quỹ đầu tư có thể thực hiện được không và thủ tục thế nào?

Theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% sẽ được áp dụng quy chế như đối với nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện góp vốn hoặc mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Do vậy, việc đầu tư vốn góp nêu trên của Quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam theo thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài.

Quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam
Quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Luật sư tư vấn và hỗ trợ quỹ đầu tư

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được một hãng Luật chuyên nghiệp hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành các thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này, S&B Law có đủ năng lực để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu hỗ trợ, tư vấn pháp luật nêu trên.

>> Xem thêm: Luật sư cho doanh nghiệp nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan