Quản lý thuế theo phương pháp phân loại rủi ro

Nội dung bài viết

67 nghìn đến 70 nghìn doanh nghiệp đó là con số mà cơ quan thuế thanh kiểm tra mỗi năm. Doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế cũng nằm trong diện bị thanh tra, kiểm tra. Mất thời gian, tiêu tốn chi phí cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp, trong khi yêu cầu của nghị quyết số 19 là phải cắt giảm số giờ liên quan đến thủ tục thuế ngay trong năm 2015. Quản lý thuế theo phương pháp phân loại rủi ro là một trong những giải pháp sẽ được cơ quan thuế áp dụng trong thời gian tới để giải quyết những vướng mắc trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan