Quản lý ngành, nghề có điều kiện về ANTT

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trong Chương trình Bạn & pháp luật về vấn đề Quản lý ngành, nghề có điều kiện về ANTT. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu 1: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, ông đánh giá như thế nào về việc một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các kẽ hở trong việc quản lý hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động sai mục đích với đăng ký kinh doanh trong thời gian gần đây?

Trả lời:

Trên thực tế, việc quản lý hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT gặp phải rất nhiều khó khăn, phức tạp, trong khi các quy định của nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở. Rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh không trực tiếp đứng tên kinh doanh, mà sử dụng người làm thuê đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý, tránh xem xét trách nhiệm khi có vụ việc xảy ra.

Hay các cơ sở kinh doanh được đăng ký kinh doanh ngành nghề ăn uống, giải khát, bán rượu, bia, thuốc lá do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương cấp giấy phép. Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh có sử dụng âm thanh, ánh sáng có công suất lớn theo kiểu kinh doanh vũ trường. Việc áp dụng chế tài xử lý đối với loại hình kinh doanh này rất khó vì chế tài xử lý vi phạm kinh doanh quá giờ quy định là hoạt động kinh doanh bar, nhưng thực tế tất cả các cơ sở kinh doanh trên đều là kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Đối với các cơ sở kinh doanh loại hình này thường xuyên thay đổi người đại diện theo pháp luật, tư cách pháp nhân nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý. Hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm của các cơ quan chức năng có liên quan đối với các cơ sở kinh doanh còn hạn chế, chưa có sự phối hợp trao đổi thông tin công tác quản lý.

Câu 2: Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay thế Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Nghị định số 72 của CP ngày quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nghị định 96 có điểm gì mới so với nghị định trước đây, thưa Luật sư?

Trả lời:

So với quy định trước đây, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có nhiều quy định mới cụ thể sau đây:

Thứ nhất, về tên gọi chung của các ngành nghề

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã thay đổi tên gọi chung của các ngành, nghề từ “ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” thành “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư. Mặt khác, lần đầu tiên trong các văn bản quy phạm pháp luật đã xác định chính xác khái niệm về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cụ thể tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP xác định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là những ngành nghề quy định tại Điều 3 Nghị định này trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác”.
Thứ hai, về phạm vi quản lý

So với quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP có tổng cộng 10 nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (sau đó theo Thông tư 33/2010/TT-BCA đã cụ thể hóa thành 18 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự), thì Nghị định số 96/2016/NĐ-CP xác định có 23 nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trong đó bổ sung 05 nhóm ngành, nghề mới gồm:

-Kinh doanh súng bắn sơn;

-Kinh doanh đặt cược;

– Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;

– Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;

– Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

Đồng thời quy định cụ thể ngành, nghề “sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao” (từ 98,5% trở lên) thành 04 ngành,

nghề riêng biệt: Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ và kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

Mặt khác, đã đưa ra khỏi diện quản lý đối với 02 ngành, nghề gồm: Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng và nghề sửa chữa súng săn cho phù hợp với Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Thứ ba, điều kiện về an ninh, trật tự của các ngành nghề

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã khắc phục những hạn chế bằng việc một mặt quy định các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề (Điều 7 và Điều 8), mặt khác quy định các điều kiện về an ninh, trật tự đối với từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể (từ Điều 9 đến Điều 13). Trong đó, các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề đã được điều chỉnh cho phù hợp, xác định rõ người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh và điều kiện đối với những người này thành 02 trường hợp: Người Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài, nhất là giới hạn lại về chủ thể chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người Việt Nam khi quy định không thuộc trường hợp người “có tiền án về các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích” (Điểm a, Khoản 2, Điều 7) so với quy định “có tiền án về tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích” (Khoản 5, Điều 3, Nghị định 72/2009/NĐ-CP); bổ sung quy định những “ngành, nghề phải có điều kiện về phương án đảm bảo an ninh, trật tự” đối với những ngành, nghề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự như: Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh casino; kinh doanh vũ trường.

Bên cạnh đó, Nghị định số 96/2016/NĐ- CP bổ sung quy định điều kiện về chủ thể đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ bảo vệ; bỏ quy định về vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ do không quy định việc kiểm soát mức vốn đó trong quá trình kinh doanh nên đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Thứ tư, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Theo quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với những ngành nghề còn lại). Tuy nhiên, về mặt bản chất, đây đều là loại văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi cơ sở đó đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Do đó, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã thống nhất tên gọi thành Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chung cho các cơ sở kinh doanh các ngành nghề này. Mặt khác, trên cơ sở thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg, Nghị định số 96/2016/NĐ- CP đã quy định cụ thể về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với từng trường hợp gồm: Hồ sơ cấp mới áp dụng chung (Điều 19), hồ sơ cấp mới áp dụng đối với một số ngành nghề (Điều 20), hồ sơ cấp đổi, cấp lại (Điều 21); xác định rõ trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp (Điều 23), đặc biệt trong đó đã cho phép cơ sở kinh doanh doanh có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ khác nhau như: Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền, gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính hay nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an so với quy định trước đây chỉ có một hình thức là nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Ngoài ra, đã bổ sung quy định về người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với những người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh trong trường hợp “cư trú không ổn định tại Việt Nam hoặc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam”, đồng thời còn quy định cụ thể, chi tiết các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm: Thu hồi không có thời hạn (khoản 1 Điều 18) và thu hồi từ 03 đến 06 tháng (khoản 2, Điều 18). Với quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Thứ năm, về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh

Từ việc chỉ quy định trách nhiệm chung của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự tại Điều 7, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Điều 5, Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì đến nay Nghị định số 96/2016/NĐ-CP một

mặt quy định về trách nhiệm chung của các cơ sở kinh doanh tại Điều 25 gồm 16 nội dung khác nhau, mặt khác đã quy định cụ thể về trách nhiệm đối với từng ngành, nghề cụ thể (từ Điều 26 đến Điều 45). Trong đó, đã bổ sung nhiều nội dung mới, chẳng hạn như: Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ đòi nợ phải là người không có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và các tội xâm phạm sở hữu.

Như vậy, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời kế thừa, phát huy những quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, Nghị định số 96/2016/ NĐ-CP được ban hành đã thể hiện bước tiến mới trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tạo ra môi trường pháp lý tương đối đầy đủ, hoàn thiện.

Câu 3: Vậy theo quy định thì những ngành, nghề nào nằm trong số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT?

Trả lời:

Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã quy định 23 nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cụ thể:

1. Sản xuất con dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.

3. Kinh doanh các loại pháo, gồm: Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố.

5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người.

Hoạt động xoa bóp thuộc cơ sở y tế phục vụ chữa bệnh và cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

6. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới.

7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

8. Kinh doanh súng bắn sơn, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán súng bắn sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn; sửa chữa súng bắn sơn; cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn.

9. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm: Các hoạt động dịch vụ đòi nợ tiền, tài sản hợp pháp cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo hợp đồng ủy quyền.

11. Kinh doanh casino, gồm: Các loại hình vui chơi có thưởng trong kinh doanh casino.

12. Kinh doanh dịch vụ đặt cược, gồm: Các loại hình dịch vụ đặt cược.

13. Kinh doanh khí, gồm: Các hoạt động kinh doanh khí được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CPngày 22 tháng 3 năm 2016 về kinh doanh khí.

14. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, tái chế, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

15. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy Amoni nitrat hàm lượng cao từ 98,5% trở lên (sau đây viết gọn là tiền chất thuốc nổ).

16. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, gồm: Các hoạt động có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; sử dụng tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

17. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn, gồm: Các hoạt động cung ứng dịch vụ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp.

18. Kinh doanh dịch vụ in, gồm: Chế bản in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lưới, photocopy) để tạo ra các sản phẩm sau đây:

a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách);

b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ban hành;

d) Tem chống giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm của mình);

e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.

19. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc.

20. Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, gồm: Sử dụng kỹ thuật y học để phẫu thuật (giải phẫu) làm thay đổi hình dáng, đặc điểm nhận dạng con người.

21. Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, gồm: Các hoạt động ca hát theo đĩa ghi nhạc và hình hoặc bằng các công nghệ ghi nhạc và hình khác;

b) Kinh doanh dịch vụ vũ trường, gồm: Hoạt động khiêu vũ tại cơ sở kinh doanh khiêu vũ theo quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy khiêu vũ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

23. Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng, gồm:

a) Sản xuất, mua, bán: Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các loại thiết bị giám sát điện thoại di động khác.

Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, trang thiết bị công nghệ chuyên dùng chế tạo ra: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các loại thiết bị giám sát điện thoại di động khác.

Câu 4: Theo quy định thì mỗi ngành nghề khác nhau thì phải đảm bảo các điều kiện khác nhau về ANTT phải không thưa luật sư?

Trả lời:

Đúng là như vậy.

Như đã trình bày ở trên, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã khắc phục những hạn chế bằng việc một mặt quy định các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề (Điều 7 và Điều 8), mặt khác quy định các điều kiện về an ninh, trật tự đối với từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể (từ Điều 9 đến Điều 13).

Câu 5: Có thể thấy là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT đa phần là những ngành nghề nhậy cảm, nếu không quản lý chặt chẽ thì rất dễ để các loại tội phạm núp bóng hoạt động và gây mất an ninh trật tự phải không?

Trả lời:

Hiện nay, các loại hình kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke có quy mô kinh doanh, trang thiết bị hiện đại thu hút số lượng lớn thanh – thiếu niên và người nước ngoài đến sử dụng; loại hình kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, … mặc dù đã giảm về số lượng, nhưng lại đa dạng về quy mô và loại hình kinh doanh cũng như hình thức hoạt động. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Nếu không quản lý chặt chẽ những cơ sở này thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Câu 6: Liên quan đến nội dung này chúng tôi nhận được thắc mắc của thính giả tên Trung ở Nam Định, anh Trung hiện muốn mở một hiệu cầm đồ và anh muốn biết mình cần có những điều kiện và cần làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT?

Trả lời:

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể tại Nghị định số 96/ 2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh bạn phải đáp ứng một số điều kiện sau:

Thứ nhất, về chủ thể:

Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có lý lịch rõ ràng, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính

Thứ hai, cơ sở kinh doanh:

Phải đảm bảo về an toàn phòng cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng; địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật

Sau khi đảm bảo một số điều kiện trên thì bạn có thể tiến hành đăng ký dinh doanh dịch vụ cầm đồ, bạn có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cụ thể:

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị kinh doanh
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông
 4. Bản sao một trong các giấy tờ: CMND, Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông.

(Căn cứ vào giấy hẹn bạn sẽ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả)

Thành lập hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ cầm đồ: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện. Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 2. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thì các bạn mới được tiến hành kinh doanh. Bạn phải nộp hồ sơ tại cơ quan công an có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
 2. Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Bản sao biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
 4. Bản khai lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Thời hạn: 05 ngày làm việc, căn cứ vào giấy hẹn bạn sẽ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Câu 7: Một câu hỏi khác của thính giả tên Dũng, gọi điện thoại về chương trình với nội dụng như sau: Tôi muốn kinh doanh nhà nghỉ tập thể nhỏ, chỉ gồm 3 phòng cho khách du lịch trong và ngoài nước, trên căn nhà mà tôi sắp thuê. Vậy xin Luật sư chỉ dẫn cách đăng kí và xin giấy phép kinh doanh. Vì có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên tôi sẽ phải liên hệ bộ phận quản lý là phòng ban nào? Bên nhà chủ (của căn nhà mà tôi sẽ thuê) có liên quan và phải dính líu giấy tờ gì không? Mong được luật sư giải đáp giúp!

Trả lời:

Bạn muốn kinh doanh nhà nghỉ thì bạn phải làm hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh và phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh do pháp luật quy định bởi ngành nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ nhất, bạn có thể thành lập doanh nghiệp theo một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định trong luật doanh nghiệp năm 2014 bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, hoặc hộ kinh doanh cá thể. Hồ sơ thủ tục thành lập các doanh nghiệp này được quy định cụ thể tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bạn có thể tham khảo những quy định này.

Thứ hai, muốn kinh doanh nhà nghỉ bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

*Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Khoản 22 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề như sau:

1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

 1. b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

 1. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy”

*Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

+ Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng

ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

+ Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

*Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan công an có thẩm quyền

+Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;

+ Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì mỗi cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh;

– Hình thức nộp hồ sơ: Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

+ Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

+ Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

+ Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

*Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Câu 8: Còn đây là câu hỏi của một thính giả ở Hà Nội với nội dung như sau: Tôi hiện có mở một quán cà phê giải khát đã đi vào hoạt động. Nay tôi muốn mở rộng quán theo mô hình quán cà phê hát cho nhau nghe, khách hàng chỉ phải trả tiền đồ uống chứ không mất phí khi hát karaoke. Như vậy có thuộc các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT không? Nếu có thuộc mà tôi không đăng ký thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Vì quán của bạn đơn giản là hát cho nhau nghe, khách hàng chỉ phải trả tiền đồ uống chứ không mất phí khi hát karaoke nên sẽ không thuộc các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong trường hợp quán của bạn thu tiền hát Karaoke thì đây là kinh doanh dịch vụ karaoke, bạn phải bổ sung ngành nghề này và xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Câu 9: Theo quy định thì doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự. Cụ thể ở đây thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và người này cần đáp ứng những yêu cầu gì, thưa Luật sư?

Trả lời:

Theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 96/2016/ND-CP thì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh là:

– Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này;

– Người được những người quy định tại điểm a khoản này ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây (Điều 7):

– Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Lưu ý: Đây là yêu cầu chung cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. Ngoài những yêu chung ở trên, đối với từng ngành, nghề Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh lại phải đáp ứng những yêu cầu riêng (Ví dụ: Điều 9, 10, 11, …)

Câu 10:

Sau đây là câu hỏi của chị Loan, gọi điện thoại về đường dây nóng của chương trình nêu câu hỏi của mình như sau:

Băng:Người thân của tôi có một căn hộ cho thuê tại TP.HCM. Khi đăng ký tạm trú – tạm vắng cho khách thuê nhà, công an quận yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC), giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Người thân của tôi đã ủy quyền cho tôi và có xác nhận chữ ký trước cơ quan phường, được thay mặt làm các loại thủ tục này. Các thủ tục khác tôi đều làm được nhưng chỉ riêng mục đăng ký ANTT thì công an quận bắt buộc chính người đứng tên chủ quyền nhà phải đi làm, như vậy có đúng theo quy định không thưa luật sư?”

Trả lời:

Khoản 22 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý thì:

22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.

Do bạn không cung cấp rõ thông tin nên tôi sẽ chia ra 02 trường hợp để bạn tham khảo:

*Trường hợp 1: Người thân của bạn có căn hộ cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc

Thì sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 96/2016/NĐ-CP, tức là không phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT hay các điều kiện khác.

*Trường hợp 2: Người thân của bạn cho thuê dưới dạng các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm)

Thì đòi hỏi điều kiện về ANTT, theo đó để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Hồ sơ cần có gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
 2. Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Bản sao biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
 4. Bản khai lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp giấy. Trường hợp người xin không đủ điều kiện để được cấp giấy này thì cơ quan công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Nếu người thân của bạn hội đủ điều kiện như đã nêu và bạn là người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp, bạn cần nộp bộ hồ sơ mà trong đó có những văn bản do người thân của bạn ký tên, đóng dấu chứ không phải chữ ký tên, đóng dấu của bạn.

Nếu bị từ chối thì bạn có quyền khiếu nại đến trưởng công an quận để yêu cầu giải quyết theo pháp luật.

Dưới đây là video giới thiệu về Công ty Luật TNHH SB LAW. Mời quý vị đón xem tại đây:

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan