Quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới

Nội dung bài viết

1. Quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới

Ngày 13/12/2023 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT về việc quản lý hoạt động vận tải đường bộ. Theo đó:

  • Phương tiện vận tải qua lại biên giới phải có các giấy tờ hợp lệ, còn hiệu lực và xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
  • Lái xe qua lại biên giới phải mang theo các giấy tờ hợp lệ, còn hiệu lực khi xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu
  • Nhân viên phục vụ trên xe qua lại biên giới phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực) còn hiệu lực khi xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu.
  • Quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới
    Quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024

2. Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 và Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2022.

Ngày 14/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 91/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định 01/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ

Theo đó, nghị định đã điều chỉnh lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt; sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định về đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/1/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan