Phương thức và hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tổ chức kinh tế có thể thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng phương thức nào, cách thức thực hiện những phương thức đó ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 6 và Điều 7 Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như sau:

Điều 6. Phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo các phương thức sau:

  1. Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
  2. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Điều 7. Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

  1. Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.
  2. Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoánở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Như vậy, theo quy định trên thì hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo các phương thức sau:

  1. Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
  2. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

  1. Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.
  2. Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan