Theo thống kê, khu vực kinh tế với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang đóng góp tới 30% GDP, tạo ra khoảng 10 triệu việc làm cho nền kinh tế, nhưng khu vực này chỉ có một địa vị pháp lý vừa rất bấp bênh, đồng thời nhiều quy định với hộ kinh doanh lại không bằng với các doanh nghiệp.

Trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, tại chương VIIa có bổ sung các quy định về loại hình kinh doanh này.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng các chuyên gia sẽ bàn luận sâu về nội dung này trong chương trình Luận đàm truyền hình nhân dân.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn