Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, vướng từ đâu?

Nội dung bài viết

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nhà nước ta đặt ra và quyêt tâm triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Vì sao phát triển doanh nghiệp này lại khó và chúng ta cần những giải pháp gì về mặt pháp lý để có thể phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Mời Quý vị xem phần trả lời của luật sư SBLAW về nội dung này trên kênh truyền hình VITV.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan