Trong chương trình kinh doanh và pháp luật phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành công ty Luật S&B (S&B Law) đã trả lời tình huống pháp lý về mức phạt vi phạm hợp đồng khi một trong hai bên muốn hủy ngang hợp đồng, mời quý vị lắng nghe.

Xin mời bạn nghe lại chương trình tại đây.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn