Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Pháp luật lao động nhà đầu tư nước ngoài cần biết.

Nội dung bài viết

Người sử dụng lao động và người lao động, tùy theo từng trường hợp, được yêu cầu đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thể miễn được trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và người nước ngoài phải có giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 2 năm.

TIỀN LƯƠNG

Doanh nghiệp trực tiếp sử dụng và thỏa thuận mức lương với nhân viên của họ. Tuy nhiên, phải tuân thủ các quy định về tiền lương tối thiểu. Chính phủ phê duyệt mức lương cơ sở (trước đây gọi là mức lương tối thiểu chung) và mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng theo thời gian.

LÀM THÊM GIỜ

Làm thêm giờ được phép khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Được sự đồng ý của nhân viên;
  • Đảm bảo số giờ làm thêm của nhân viên không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trong trường hợp áp dụng cơ sở hàng tuần, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không thể vượt quá 12 giờ trong một ngày hoặc 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không thể hơn 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp do Chính phủ quy định có thể được kéo dài đến 300 giờ;
  • Sau thời gian làm thêm giờ liên tiếp trong một tháng, người sử dụng lao động phải sắp xếp cho nhân viên nghỉ phép.
  • Nhân viên làm việc ngoài giờ được trả ít nhất 150% lương cơ sở vào các ngày trong tuần, 200% vào cuối tuần và 300% đối với ngày nghỉ và nghỉ có lương. Nhân viên làm việc vào ban đêm cũng sẽ nhận được một số khoản thanh toán bổ sung.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt như bảo vệ quốc gia, bảo vệ tính mạng con người, phòng ngừa và làm việc do hậu quả của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, …, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu nhân viên làm thêm giờ vào bất cứ ngày nào và nhân viên là không được quyền từ chối.

BẢO HIỂM BẮT BUỘC

Thông thường, người sử dụng lao động và nhân viên khi ký hợp đồng lao động được yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (trừ một số trường hợp).

Người nước ngoài làm việc cho các tổ chức hoạt động theo pháp luật và quy định của Việt Nam phải chịu đóng Bảo hiểm Y tế bắt buộc từ ngày 01 tháng 12 năm 2018, đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

  • Bảo hiểm xã hội: 17,5% đóng từ tiền lương của người sử dụng lao động và 8% tiền lương do người lao động đóng góp. Mức lương được đề cập bao gồm mức lương cơ bản, một số khoản phụ cấp nhất định và các hỗ trợ khác theo quy định trong hợp đồng lao động, nhưng được giới hạn ở mức 20 lần mức lương cơ sở. Một số nhân viên nước ngoài, theo quy định của pháp luật, được yêu cầu đóng góp bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 12 năm 2018, tuy nhiên với lộ trình được xác định trước (ví dụ từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 chỉ có 3,5% đóng góp của người sử dụng lao động, trong khi đó tỷ lệ đóng góp đầy đủ cho cả người sử dụng lao động và người lao động sẽ được yêu cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022)
  • Đối với bảo hiểm y tế: 3% tiền lương do người sử dụng lao động đóng góp và 1,5% tiền lương do người lao động đóng góp. Mức lương được sử dụng cho bảo hiểm y tế cũng giống như tính toán bảo hiểm xã hội.
  • Đối với bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương do người sử dụng lao động đóng góp và 1% tiền lương do người lao động đóng góp. Mức lương được đề cập bao gồm mức lương cơ bản, một số khoản phụ cấp nhất định và các hỗ trợ khác theo quy định trong hợp đồng lao động, nhưng được giới hạn ở mức 20 lần mức lương tối thiểu khu vực.

CÔNG ĐOÀN

Tất cả các tổ chức có nhân viên tại Việt Nam đều chịu sự điều chỉnh của Luật Công đoàn (dẫn đến yêu cầu đóng góp cho Quỹ Công đoàn).

Thành lập Công đoàn là tùy chọn mặc dù và doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định cho việc thành lập này.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động sẽ không quá 2 năm và được gia hạn theo các điều kiện nhất định.

Giấy phép lao động có thể được miễn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật và người nước ngoài phải có giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 2 năm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan