Phân chia lợi nhuận sau khi có quyết định giải thể có sao không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp FDI từ Thái Lan và đã nộp thông báo giải thể lên DPI Đồng Nai. Hiện tại, chúng tôi có một số câu hỏi như sau:

Trong tình huống hiện nay, sau khi công ty ra báo cáo tài chính thì có được phân chia lợi nhuận của năm 2018 không?

Nếu được phân chia lợi nhuận thì có bao gồm phần tiền thu được do bán tài sản thanh lý xe tải và nhà kho đã thanh lý trong thời kỳ công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường năm 2018 (trước 20/ 12/2018) hay không?

Nếu trường hợp luật không quy định rõ ràng thì cơ quan nào quản lý về việc phân chia lợi nhuận này? Và công ty chúng tôi có thể làm công văn nên cơ quan thuế xin được chia lợi nhuận trước không?

Sau khi công ty ra báo cáo tài chính thì có được phân chia lợi nhuận
Sau khi công ty ra báo cáo tài chính thì có được phân chia lợi nhuận

Luật sư trả lời:

Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 205 Luật doanh nghiệp 2014 thì sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp không được thực hiện việc tẩu tán, cất giấu tài sản.
Việc chia lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi có quyết định giải thể có thể được coi là một hoạt động cất giấu, tẩu tán tài sản, vì các lý do như sau:

  • Lợi nhuận được xác định sau khi doanh nghiệp thực hiện tổng kết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó trong một quãng thời gian nhất định.
  • Sau khi doanh nghiệp có quyết định giải thể cho đến khi doanh nghiệp hoàn tất toàn bộ quá trình giải thể, bản thân doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường và hoàn toàn có thể phát sinh khoản lỗ mới hoặc những khoản lỗ chưa được ghi nhận trong kết quả kinh doanh của kỳ trước sang đến kỳ kế toán mới mới được ghi nhận.

Do vậy, việc chia lợi nhuận sau khi doanh nghiệp có quyết định giải thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp. Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 6, Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 thì sau khi hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên hoặc chủ sở hữu theo tỷ lệ vốn góp.

Thực tế hiện nay, khi đã ra quyết định giải thể doanh nghiệp và hồ sơ đã nộp lên sở kế hoạch và đầu tư, có niêm yết công khai về tình trạng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể thì các ngân hàng đều tự động tạm ngừng toàn bộ các hoạt động chuyển khoản cho mục đích chia lãi cho cổ đông/thành viên/chủ sở hữu cho đến khi có bằng chứng chứng minh quá trình giải thể doanh nghiệp đã được hoàn tất toàn bộ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan