Phạm vi dịch vụ của SBlaw trong việc đăng ký kinh doanh

Nội dung bài viết

Các công việc sau đây được đề xuất dựa trên yêu cầu đăng ký kinh doanh của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí/tình hình cụ thể của Khách hàng, một số hạng mục công việc có thể không cần thiết. Trong khi đó, các công trình khác có thể được yêu cầu. Tuy nhiên, mọi công việc bổ sung sẽ không thuộc phạm vi của Đề xuất Dịch vụ Pháp lý này, nhưng có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.
Phạm vi dịch vụ của SBlaw trong việc đăng ký kinh doanh
Phạm vi dịch vụ của SBlaw trong việc đăng ký kinh doanh

Thủ tục cấp phép và sau cấp phép

Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có)

Thủ tục sau cấp phép:

Đăng bố cáo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

Phạm vi công việc của SBLAW

Phạm vi công việc nêu trên được mô tả như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law;

Nộp hồ sơ: Trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đã được kí và niêm phong, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

Quy trình cấp phép:

 • Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong vòng 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế: Trong vòng 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại A: Trong vòng 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Quy trình sau cấp phép: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian trên có thể ngắn hơn hoặc dài hơn vì những lý do chủ quan của Cơ quan cấp phép. SB Law sẽ nỗ lực và phối hợp một cách hợp lý để thúc đẩy quá trình cấp phép trong trường hợp cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan