Phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Mình lương 6 triệu/ tháng, khi công ty quyết toán thuế mình có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi năm 2012 áp dụng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) 9 triệu đồng/tháng/người nộp thuế, tức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng và không có người phụ thuộc mới phải nộp thuế. Mức GTGC sẽ là 3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc. Như vậy nếu có một người phụ thuộc thì thu nhập trên 12,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế. Có hai người phụ thuộc thì thu nhập trên 16,2 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Luật Thuế TNCN sửa đổi cũng quy định rõ hơn về thời điểm điều chỉnh mức GTGC khi giá cả biến động. Theo đó, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức GTGC gần nhất thì Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức GTGC phù hợp để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Như vậy, với mức lương 6 triệu đồng/ tháng thì bạn không phải đóng tiền thuế nhu nhập cá nhân.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan