Ông Nguyễn Bá Bình tham gia Hội thảo Luật LAWASIA

Ông Nguyễn Bá Bình – Nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales (Úc) – Cố vấn của SB Law, tham gia Hội thảo thường niên LAWASIA, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/11/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn