Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Ông Nguyễn Bá Bình tham gia Hội thảo Luật LAWASIA

Nội dung bài viết

Ông Nguyễn Bá Bình tham gia Hội thảo Luật LAWASIA

Ông Nguyễn Bá Bình – Nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales (Úc) – Cố vấn của SB Law, tham gia Hội thảo thường niên LAWASIA, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/11/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan