Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu LIMEORANGE tại Trung Quốc

Nội dung bài viết

Công ty cổ phần thời trang Thảo là một doanh nghiệp thời trang lớn của Việt Nam.

SBLaw vinh dự là đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp này đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc.

Sau quá trình tư vấn, SBLaw đã tiến hành nộp đơn tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với nội dung đơn như sau:

  • Ngày nộp đơn: 24/12/2012
  • Chủ đơn: Công ty cổ phần Thời Trang Thảo
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Nhóm: 25 quần áo.

SBLaw mong muốn nhiều nhãn hiệu thời trang của Việt Nam được bảo hộ tại nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan