Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Angon tại Hàn Quốc

Nội dung bài viết

SBLaw là nhà tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ cho Công ty TNHH Trung Thành đăng ký nhãn hiệu nêu trên tại Hàn Quốc.

Nội dung đơn như sau:

  • Số đơn: 20120078240
  • Ngày nộp đơn: 17/12/2012
  • Chủ đơn: Công ty TNHH Trung Thành
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Nhóm 29, 30, thực phẩm.

Với việc nộp đơn này, Trung Thành đang tiến những bước vững chắc khi đưa sản phẩm vào thị trường Hàn Quốc.

Việc bảo hộ cho sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc, một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm đăng ký quốc tế của SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan