Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp số tháng 9 năm 2012 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng với các chuyên gia khác đã cùng tham gia thảo luận về những bất cập về khía cạnh pháp lý cũng như thực tiễn trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Từ những bất cập đó, luật sư Hà cũng gợi mở những phương hướng và những biện pháp để khắc phục. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện thủ tục giải thể trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn