Những trường hợp giải thể doanh nghiệp mà không phải thực hiện quyết toán thuế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi có trụ sở tại Hà Nội, doanh thu bình quân 900 triệu/năm. Hiện nay do điều kiện không cho phép nên phải giải thể công ty. Quý Công ty cho tôi hỏi: Tôi có phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 8 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định ba trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng/năm.

– Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy công ty bạn có doanh thu bình quân 900 triệu/năm và sẽ thuộc trường hợp 3 đã nêu bên trên “Có doanh thu bình quân năm không quá 1 tỷ đồng/năm”. Vì vậy công ty bạn thuộc đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế. Trong trường hợp này, bạn gửi hồ sơ đến cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp bạn. Hồ sơ bao gồm:

– Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động;

– Các tài liệu chứng minh người nộp thuế thuộc các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có (báo cáo doanh thu hằng năm).

Bộ Tài chính quy định trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trên thì cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan