Những nội dung chính trong Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng SHTT được đặc trưng là những dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ khác nhau. Nhãn hiệu cũng là một trong những đối tượng được phép Li-xăng, bên cạnh sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Đặc biệt trong thời gian gần đây việc Li-xăng nhãn hiệu đã trở nên phổ biến hơn nhiều so với trước kia.

Trên thực tế, do chức năng của nhãn hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại cho hàng hóa dịch vụ được cung cấp, nên bên cấp Li-xăng thông thường sẽ phải kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được Li-xăng. Điều này vừa giúp bảo vệ danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu và bên cấp Li-xăng, đồng thời tránh được việc nhãn hiệu bị yêu cầu hủy bỏ trong tương lai dựa trên cơ sở không sử dụng.

Hầu hết Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu giữa các bên phải được đăng ký tại cơ quan SHTT có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia sự đăng ký Hợp đồng Li-xăng này chủ yếu là để đảm bảo nội dung của Hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích quốc gia, do đó việc đăng ký không phải là điều kiện bắt buộc để Hợp đồng Li-xăng có hiệu lực. Riêng đối với quy định pháp luật và thực tiễn của Việt Nam, thì Hợp đồng Li-xăng để có hiệu lực đối với bên thứ ba (ví dụ trong các vụ việc xử lý xâm phạm….) cần phải được đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam.

Thông thường, nội dung của Hợp đồng Li-xăng sẽ bao gồm các điều khoản sau đây:

Bên cấp Li-xăng và Bên nhận Li-xăng, số lượng của bên nhận Li-xăng;

Điều khoản về cho phép sử dụng: nội dung của điều khoản này đề cập đến phạm vi nhãn hiệu và sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu mà bên nhận Li-xăng được phép sử dụng.

Điều khoản về kiểm soát chất lượng: theo điều khoản này, bên nhận Li-xăng sẽ không được sử dụng nhãn hiệu cho những sản phẩm dịch vụ không đạt tiêu chuẩn chất lượng do bên cấp Li-xăng quy định.

Điều khoản về tiếp thị, quảng cáo: điều khoản này sẽ chỉ ra bên nhận Li-xăng có thể được sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi lãnh thổ như thế nào.

Điều khoản về giá Li-xăng: điều khoản này sẽ quy định về phí Li-xăng cũng như các chi phí khác do hai bên thỏa thuận (như phí trả cho chuyên viên hướng dẫn các vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm…)

Điều khoản về hành vi xâm phạm: điều khoản này đề cập đến nghĩa vụ bên nhận Li-xăng trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến bất cứ hành vi xâm phạm nhãn hiệu nào của bên khác, và sự hợp tác giữa các bên trong xử lý hành vi xâm phạm đó.

Hợp đồng Li-xăng các đối tượng SHTT trong đó có nhãn hiệu ngày càng trở nên phổ biến trong kinh doanh thương mại để các bên có thể cùng nhau khai thác chia sẻ lợi ích kinh doanh một cách hiệu quả nhất và triệt để nhất.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan